برترين مطالب
Best Posts
آخرین مطالب ارسالی
Last Posts


پیامک جدید مهر ۹۱ سری دوم

تعداد بازدید : 751   دسته بندی : دسته‌بندی نشده پنج شنبه ,۱۳ مهر , ۱۳۹۱

اس ام اس جدید

ازخدا پرسیدم” اگردرسرنوشت ما همه چیز را از قبل نوشته ای آرزو کردن چه سود دارد”خداوندخندیدوگفت”شایددرسرنوشتت نوشته باشم” هرچه آرزو کرد!!!

**

زیبایی زندگی اینه که: بی خبردعات کنن،نبینی ونگات کنن،ندونی و یادت کنن.

**

پیش بی درد صحبت از درد مکن،شاخه سبز دلت رابه خطا زرد مکن،مرد اگر نیست دراین شهر ولی کوه که هست، تکیه برکوه کن و تکیه به نامرد مکن…

**

هیچکس اشکی براى ما نریخت،هر که بامابود ازما میگریخت،چند روزیست حالم دیدنیست،حال من ازاین وآن پرسیدنیست،گاه بر روی زمین زل میزنم،گاه برحافظ تفعل میزنم،حافظ
دیوانه فالم را گرفت یک غزل آمدکه حالم راگرفت،گفت:مازیاران چشم یاری داشتیم خودغلط بود
آنچه می پنداشتیم…

**

گاهی نفس به تیزی شمشیر میشود؛ازهرچه زندگیست دلم سیر میشود”گویی به خواب بودیم جوانی مان گذشت؛گاهی چه زودفرصتمان دیر میشود”کاری ندارم اینک کجایی چه
میکنی! با عشق سرمکن که دلت پیر میشود!!

**

خاک منgel شودو golشکفدازgel من،
تاابدمهرتوبیرون نرودازdelمن ایgolمن!

**

الهی ازمن آهی وازتونگاهی:صبرم زیاده اماعمری نمونده باقی ؟

**

سلام:فهمیدی تصادف کردم ؟بذار برات بگم کجا توجاده چشات اتوبان نگات خوردم به خوبیات چپ کردم واسه صفات قربون وفات!

**

عشق شاید تنها جایزه این روزگار نامهربان است، که برای بردنش نیازی به پارتی نیست! برایش مهم نیست که شاهی یا گدا ! مردی یا زن! هرکه هستی باش… فقط تنها شرطش
اینست که ارزش آن را بشناسی…

**

عشق شاید تنها جایزه این روزگار نامهربان است، که برای بردنش نیازی به پارتی نیست! برایش مهم نیست که شاهی یا گدا ! مردی یا زن! هرکه هستی باش… فقط تنها شرطش
اینست که ارزش آن را بشناسی…

**

ماازآن پاک دلانیم که زهرکس کینه نداریم : دریک شهرهزاردوست یک دشمن هم نداریم

**

 ارسال در حدود 5 سال قبل  نویسنده : مصطفی اس ام اس  ۱ نظر   | ادامه مطلب »